Poziomy nauczania / HSK

Poziomy znajomości języka Chińskiego jako języka obcego

Kursy języka chińskiego w Instytucie Języka Chińskiego są prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli i zorganizowane według różnych poziomów zaawansowania. Zarówno kursy grupowe, jak i kursy indywidualne, zostały opracowane na podstawie wytycznych egzaminu HSK* (the HSK* Guideline ) oraz zgodnie ze wskazówkami nowego programu NOCFL* (the new NOCFL*Syllabus).

Nasze kursy języka chińskiego są także zgodne z wytycznymi Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ / CEFR ustanowionego przez Radę Europy.

*NOCFL - Chiński Narodowy Urząd d.s. Nauczania Języka Chińskiego jako Języka Obcego (Hanban & Główna Siedziba Instytutu Konfucjusza).

*HSK - The Hanyu Shuiping Kaoshi, w skrócie HSK, jest w Chińskiej Republice Ludowej jedynym ustandardyzowanym egzaminem ze znajomości mandaryńskiego języka chińskiego  dla obcokrajowców (non-native speakers), a dokładnie dla studentów zagranicznych, Chińczyków mieszkających w innych krajach oraz członków mniejszości narodowych w Chinach. Dosłowna nazwa to „Test Biegłej Znajomości Języka Chińskiego”. Egzamin HSK jest egzaminem zbliżonym do angielskiego TOEFL.

Poziom

Opis (po skończeniu kursu w tym poziomie)

A1

HSK-Poziom II

Słówek-500

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.

Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.

Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

 HSK -Poziom III

Słówek-800

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).

Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

HSK- Poziom IV

Słówek-1700

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.

Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w Chinach.

Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują.

Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

HSK-Poziom V

Słówek-2500

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.

Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1

HSK -Poziom V

Słówek-3500

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.

Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

HSK-Poziom VI Słówek-ponad

5,000

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.

Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

TA WITRYNA UŻYWA COOKIE! Dowiedz się więcej o mechanizmie cookie oraz poznaj sposób zmiany jego zachowania w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij